1. AZ ÁSZF HATÁLYA


Ezen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Haláchy Nóra EV..
Székhely: 1091 Bp, Csárdás köz 1 (továbbiakban: CaseHub) és vevői közötti valamennyi,
a https://casehub.hu/ online-shopon keresztül zajló megrendelésre és szállításra érvényesek.

2. RENDELÉSI FOLYAMAT, SZERZŐDÉSKÖTÉS, MENNYISÉGI KORLÁTOZÁS

2.1. Rendelési folyamat

A CaseHub telefontokok témakörében gazdag választékot kínál ügyfeleinek. A termékekre vagy a termék-megnevezésekre kattintva az ügyfél a termék részleteit láthatja, pl. a termék kinézete, változatai, telefonokhoz való kompatibilitása. A vásárolni kívánt darabszám beállításával és a bevásárló kosár szimbólumra történő kattintással egy virtuális kosárba kerül a termék.

A web-shopban jobb oldalon, felül található “Kosár” gombra kattintva az ügyfél egy áttekintő oldalra jut és bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek találhatók virtuális bevásárlókosarában ill. igény esetén változtathat annak tartalmán.

Ha az ügyfél be kívánja fejezni a vásárlást, a “fáradjon a pénztárhoz” gomb működtetésével juthat tovább. A már regisztrált ügyfelek itt beadhatják felhasználó nevüket és jelszavukat, hogy a korábban eltárolt információk a rendeléshez felhasználásra kerülhessenek. Alternatív módon az ügyfél új ügyfélként regisztrálva berendezhet egy ügyfélszámlát vagy ügyfélszámla nélkül folytathatja a vásárlást. Ebben az esetben az ügyfélnek a következő oldalon meg kell adnia cím- ill. számlainformációit.

A “tovább” gombra történő újabb kattintással az ügyfél eljut a rendelés utolsó előtti lépéséhez, ez pedig az “áttekintés”. Itt az ügyfél egy áttekintést kap megrendeléséről a (törvényes ÁFÁ-t tartalmazó) árak megadásával együtt, valamint a szállítási szolgáltatásra vonatkozó adatokat és költségeket is láthatja.

A megrendelés a “vásárlás” gombra történő kattintással kerül lezárásra. Ezáltal kötelező ajánlat jön létre.

2.2 Szerződéskötés

Az áruválaszték leírása az online shopban szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak. Az ügyfél azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a megrendelési folyamatot a “Vásárlás” gombra történő kattintással
lezárja. Az ügyfél ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy rendelése beérkezett (rendelésigazolás). Ez a rendelésigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását. A szerződés a CaseHub-bal csak azáltal jön létre, amikor a CaseHub a megrendelt terméket az ügyfél részére elküldi és a feladásról az ügyfelet egy e-mailben értesíti (feladási értesítés).

2.3 Szerződéskötés banki átutalásnál

A 2.b. ponttól eltérően a banki átutalásnál a szerződés a CaseHub-bal már tartalmazza a fizetési információkat. A fizetési információt az ügyfél 24 órán belül megkapja a rendelés után. A rendelésigazolás nem jelent fizetési információt. Banki átutalásnál a fizetési információn tartalmazó összeget 7 napon belül utalja el a 8.d pontban megadott számlára. Lényeges, hogy betartsák a fizetési határidőt. Ha 7 nap elteltével nem történik meg a fizetés a 8.d. pontban megadott számlára, abban az esetben a rendelés automatikusan törlődik.

2.4. Mennyiségi korlátozás

Az ajánlott áruk eladása csak háztartási mennyiségekben, és csak üzletképes korú személyek részére történik.

3. ÁRAK ÉS CSOMAGKÜLDÉSI DÍJAK

3.1. Árak

Minden ár tartalmazza a törvényes ÁFÁ-t valamint a többi árelemet és bárminemű csomagküldési költség nélkül értendő. További információt a szállítással kapcsolatban a Szállítási költség és idő, csomagkövetés menüpont talál.

3.2. Csomagküldési díjak

A minimális rendelésérték 2.900 Ft (csomagküldési költségek nélkül).
A casehub.hu webáruházban 9.990 Ft rendelési érték felett a szállítás ingyenes
Magyarországra. 9.990 Ft rendelési érték alatt a csomagolás és szállítás általánydíja egységesen 990 Ft – a csomagok számától, nagyságától és súlyától függetlenül.
A végleges szállítási díj a bejelentkezést követően vagy a szállítási adatok megadása után válik láthatóvá a rendelési összesítésben.

4. SZÁLLÍTÁS

Németországon kívüli országokba a CaseHub csak fogyasztók részére szállít. A szállítási határidő – ha az nem szerepel másként az ajánlatban – 3-5 nap.


Ha nem lenne raktáron valamennyi megrendelt termék, a CaseHub saját költségére részszállítmányra jogosult, amennyiben annak elfogadása az ügyfél részéről elvárható.


Arra az esetre, ha a CaseHub a megrendelt árut saját hibáján kívül nem tudja kiszállítani, mivel a szállítójától nem kapta meg a terméket, a CaseHubnak joga van visszalépni a szerződéstől. Ezen esetben a CaseHub az ügyfelet haladéktalanul informálja és egy alternatív, hasonló terméket javasol számára. Ha nincs ilyen hasonlatos termék, vagy az ügyfél nem kívánja az így felajánlott alternatív termék szállítását, a CaseHub az ügyfél által már eszközölt ellenszolgáltatásokat haladéktalanul visszatéríti.


Az EU-n belüli – így magyarországi – kiszállításaink is vámmentesek.
Amennyiben a kiszállított árun szállításból adódó károk mutatkoznának, lehetőség szerint azonnal értesítendő a CaseHub vevőszolgálata.

A CaseHub ezáltal megkapja azt a lehetőséget, hogy a fuvarozást végző vagy az azt biztosító cégnél megreklamálja a keletkezett károkat. Amennyiben az ügyfél elmulasztja a szállításból adódó kár jelzését, ennek semmiféle kihatása nincs törvényes garanciális jogaira.

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA


Amíg az áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az a CaseHub tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a CaseHub beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru
elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

6. ELÁLLÁSI JOG

Minden fogyasztó 14 napos elállási joggal rendelkezik. Fogyasztónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a CaseHub Ügyfélszolgálatához fordulhat.


Elállási tájékoztató


Elállási jog


Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le.


Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (Scherzer Marcell E.V. Székhely: 2360 Gyál, Szilvás utca 10., info@casehub.hu) Ön felhasználhatja a mellékletben található elállási nyilatkozat-mintát. Elállási nyilatkozat minta. ez azonban nem kötelező.


Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.


Az elállás joghatásai


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.)

A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott (kivéve utánvétes fizetés), kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.


A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az alábbi címen leadni:Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat. Az áruk visszaküldésének költségeit mi viseljük.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.


Elállási jog tájékoztató vége

Elállási jog alóli kivételek


Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan:

a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel

Elállási nyilatkozat-minta


A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a következő címre:

  • info@casehub.hu

-Alulírott/ak () kijelenti/k, hogy alulírott/ak () eláll/nak () az alábbi áruk adásvételétől ()/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől ()

Megrendelés időpontja () / átvétel időpontja (*)
– Fogyasztó(k) neve
-Fogyasztó(k) címe
-A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)
-Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő.

7. GARANCIA ÉS SZAVATOSSÁG

A törvényes garanciális jogok érvényesek.

8. FIZETÉSI MÓDOK ÉS KUPONOK

8.1 Fizetési módok

Az áru kifizetése a Barion oldalán kereszül, vagy előre fizetéssel történhet. A CaseHub fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetben vagy az ügyfél által kiválasztott szállítási mód függvényében csak bizonyos fizetési módokat fogadjon el. Készpénzben és csekkel történő fizetést sajnos nem áll módunkban elfogadni és a készpénz vagy csekk esetleges elvesztéséért nem vállaljuk a felelősséget.

8.1.1. Bankkártyás fizetés Barrionnal

Az áru kifizetésére a Visa és Mastercard kártyák alkalmasak.
Hitelkártyáját csak akkor terheljük meg a számla összegével, amikor az áru elhagyja raktárunkat. A vételtől való elállás esetén (részletesen ld. 3. pont) a már kifizetett összeget visszatérítjük Önnek. Amennyiben hitelkártyáján nincs fedezet, fenntartjuk a jogot a fizetési felszólítási kérelem költségeinek kiszámlázására.

8.1.2. Fizetés utánvéttel

Utánvétes fizetés egyelőre nem lehetséges. A CaseHub a változás jogát erre fenntartja.

8.1.3. Fizetés banki átutalással

Kérjük, a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelési számot vagy az ügyfélszámot is megadta az átutalási megbízás kitöltésekor. Kérjük a számla összegét az alábbi számlára szíveskedjen átutalni:


Megjegyzés: Száma / Díjbekérő száma

Az áru kiszállítását akkor indítjuk, amikor a rendelés ellenértéke beérkezett a CaseHubhoz.

További információkat a banki átutalással történő fizetéssel kapcsolatban itt talál: Segítség.

8.1.4. Kuponok

Kupon beváltásakor figyelembe kell venni a specifikusan érvényes beváltási
feltételeket, úgy mint minimum rendelési mennyiség, érvényesség, stb. A kuponokon megtalálhatók a megfelelő információk. Vásárlásonként csak egy kupont lehet beváltani ill. egy rendeléshez/ügyfélhez kötődő kedvezményt lehet igénybe venni. A kuponok készpénzre váltására ill. korábbi rendelésekre vonatkozó, utólagos elszámolására nincs mód. A kuponok eladása nem engedélyezett.

9. ADATVÉDELEM

A CaseHub komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a https://casehub.hu oldalon.

10. A WEBSHOP ÜZEMELTETŐJE

Haláchy Nóra EV.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Ha ezen Általános Szerződési Feltételeknek egy rendelkezése nem érvényesülne, attól a szerződés általánosságban érvényes. A német jog alkalmazandó az ENSZ kereskedelmi szabályainak (CISG) kizárásával. Ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben nem kerül megvonásra az azon állam jogának kötelező rendelkezései által nyújtott védelem, amely a fogyasztó általánosan használt tartózkodási helye a megrendelés időpontjában.

12. AZ ÁSZF NYOMTATHATÓ VERZIÓJA

Az “ÁSZF nyomtatható verziója” a linkre történő kattintással az ügyfélnek lehetősége adódik az ÁSZF nyomtatóbarát verziójának letöltésére, amelyet kinyomtathat vagy lokálisan tárolhat.

Ezen ÁSZF a 2019. 09. 16-i állást tükrözi.

*Ajánlott fogyasztói ár **A szállítási feltételek érvényesek